Admin
Bosforce
Emlak Piyasasından
Tarih:01/11/2018
Son Güncelleme:03/07/2022
İMAR BARIŞI YASALAŞTI

Geçtiğimiz günlerde (06 Haziran 2018) Dedeman Oteli’nde Gayrimenkul Hukuku Enstitüsü tarafından düzenlenen İmar Barışı Çalıştayı’na katıldım. Konuşmacılar Şehir Plancısı Hüseyin Oflaz (İmpo İmar Yönetim Kurulu Başkanı), Makbule Yönet Kaya (Tskb Değerleme Genel Müdürü), Av. Ali Yüksel (Gayrimenkul Hukuku Enstütüsü Başkanı) ve İsmail Erdem (Sancaktepe Belediye Başkanı) ‘di …

Toplantı güzel organize edilmiş, konuşmacılar donanımlı, nitelikli ve kalabalık bir katılım vardı. Ama sorun ; mevzuat yoruma açık boşluklar barındırıyor gibi geldi bana. Halk tabiriyle bu pilav çok su götürür. Konuyla ilgili toplantıda aldığım notlardan ve bakanlığın konuyla ilgili hazırladığı web sayfalarını inceleyerek hazırladığım soru ve cevaplara aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

İmar Barışı’nın kapsamı nedir ?

İmar mevzuatına veya ruhsata aykırı yapılara verilecek yapı kayıt belgesiyle vatandaşlarımızın imar sorunlarının çözülmesidir.

Hangi binaları kapsıyor ?

31 Aralık 2017 tarihinden önce ruhsatsız veya ruhsat eklerine aykırı yapılmış kırsal ve kentsel alanlardaki tüm yapılar İmar Barışı kapsamındadır.

Müracatlar nasıl ve ne zamana kadar yapılıyor ? Sonucunda nasıl bir belge veriliyor ?

Vatandaşların kendi rızası ile müracaatı ve kendi beyanı esas alınıyor. Müracaatlar e-devlet sistemi üzerinden veya Bakanlığın yetkilendireceği (bu konuda büyük olasılıkla belediyelerde bakanlık personelleri tahsis edilecektir.) kuruluşlara başvurularak yapılıyor. Başvurular e-devlet sistemi üzerinden takip edilebiliyor. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri bu konuda vatandaşlarımıza her türlü bilgi ve destekte bulunacakları ifade edilmekte.

Başvurular 2018 yılı Haziran ayı içerisinde başlayacak olup 31.10.2018 tarihine kadar devam edecek. Sonucunda Yapı Kayıt Belgesi (YKB) bakanlığa ulaştırılmak üzere teslim edilen yerlerde geçici belge verilecek olup, bakanlık incelemesinden sonra gerçek belge verilecektir.

Alınan belge iskan belgesi yerine geçiyor mu ?

Hayır direk iskan belgesi yerine geçmiyor. Yapı kayıt belgesi alındıktan sonra maliklerin tümünün muvafakat etmeleri ve varsa umumi hizmete ayrılan yerlere denk gelen alanların terk edilmesi şartıyla, yapı kullanma izin belgesi aranmaksızın, tapuda bu yapıyla ilgili cins değişikliği ve kat mülkiyeti tesis edilebilecektir.
Yani kat mülkiyetinin kurulması için maliklerin tamamının anlaşması ve imar planında, yol, yeşil alan, park gibi alanların terk edilmesi gerekmektedir. Bu durumda, daha önce yapı kayıt belgesi bedeli olarak ödenen bedel kadar bir bedel daha ödenecektir. Bu işlemlerin sonucunda kat mülkiyetine geçen yapıların alım ve satım işlemleri yasallık kazanacak ve arsa vasfından alınan emlak vergisi, yapı vasfından alınmaya başlanacağından vergi kayıpları önlenecektir.

Hisseli parseller üzerine kaçak yapılan binalarda bu kapsam dahilinde mi ?

Evet bu kapsam dahilinde. Sadece başkasının mülkiyetinde bulunan yapılar bu mevzuat kapsamı dahilinde değil

Konuyla ilgili ödenti nedir ?

Yapı kayıt belgesi başvuru bedeli; 31.12.2018 tarihinde kadar yatırılabilecektir. Gerek görülmesi halinde başvuru ve ödeme süresi Bakanlar Kurulu’nca bir yıla kadar uzatılabilecektir. Ödenecek bedel arsa rayiç değeri üzerinden ticari kullanımlarda % 5, konutlarda ise % 3 olacaktır.

Yapı Kayıt Belgesi alan bir taşınmaz yıkılıp, yeniden yapıldığında durum ne olacak ?

Alınacak yapı kayıt belgesi, yapının yeniden yapılmasına veya kentsel dönüşüm uygulamasına kadar geçerli olacaktır. Yapı kayıt belgesi düzenlenen yapıların yenilenmesi durumunda yürürlükte olan imar mevzuatı hükümleri uygulanır ve düzenlenen yapı kayıt belgesi imar
açısından herhangi bir kazanılmış hak sağlamaz, müktesep oluşturmaz.
Yapı Kayıt Belgesi düzenlenemeyecek standartta olan binalarla ilgili müracat yapılması halinde ne gibi işlem yapılıyor ?
Yapı Kayıt Belgesi düzenlenemeyecek yapılar için bu belgenin düzenlendiğinin tespit edilmesi durumunda, Yapı Kayıt Belgesi iptal edilir, bu belgenin sağlamış olduğu haklar geri alınır, Yapı Kayıt Belgesi bedeli olarak yatırılmış olan bedel iade edilmez ve belge düzenlenmesi safhasında yalan ve yanlış beyanda bulunulan müracaat sahibi hakkında 10 uncu maddenin ikinci fıkrası uyarınca suç duyurusunda bulunulur.

Hazine parseli üzerine yapılmış yerlerde müracat edilebiliyor mu ?

Hazine taşınmazı üzerindeki yapılara da yapı kayıt belgesi verilebilecektir. Hazine taşınmazı üzerindeki yapı sahipleri yapı kayıt belgesi aldıktan sonra yapının bulunduğu arsayı satın
almak üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığına müracaat edebilecek ve yıllardır kullandıkları arsalarını rayiç bedel üzerinden satın alabileceklerdir.

Ancak Varlık Yönetimi, Toki, sosyal donatı, vb. şerhler olan taşınmazlar için yapılan müracatlar kabul edilmeyecektir.

Herhangi bir amaç için kamulaştırılmak üzere tahsis edilmiş bir taşınmaz için de müracat edilebilir mi ?

Özel mülkiyete konu taşınmazlar herhangi bir kamulaştırmaya esas tahsis edilmişse bu yerler için müracat edilebilir, ancak kamulaştırmanın kesinleşmesi halinde yapılacak müracatlar kabul edilmeyecektir.

İmar Barışı olarak adlandırılan bu yasa tüm Türkiye’yi kapsayacak mı ?

Sadece Boğazici Sahil Şeridi ve öngörünüm bölgesi ile İstanbul Tarihi Yarımadanın Sultanahmet ve Süleymaniye çevresi ve Gelibolu Tarihi Alan’da belirlenen taşınmazlar bu kapsamın dışındadır. Boğaziçi Sahil Şeridi öngörünüm bölgesinde kanun ekinde oluşturulan bir koordinatla belli alanlar belirlenmiş, bu bölgeler kanun kapsamına alınmıştır.

Bu yasayla tüm kaçak yapılar ile ilgili sorunlar çözülebilecek mi ?Büyük bir kısmı çözülürken, özellikle çekişmeli/sorunlu yerlerdeki sorunlar devam edecek gibi görünüyor.

Birkaç hissedarın birlikte hareket edememeleri durumunda nasıl bir işlem yapılabilir ?

Yasa ayrı-ayrı müracat gibi bir şart koymuyor. En önce müracat eden Yapı Kayıt Belgesini alabiliyor, diğerlerine zaten sistem izin vermiyor.

Bu durumda olan hak sahipleri nasıl hareket etmeli ?

Vakit geçirmeden İdare Hukuku konusunda uzman bir avukat aracılığı ile idareye resmi müracat yapmalı, red halinde dava açmalılar.

BOSFORCE EMLAK GELİŞTİRME ve PAZARLAMA İMAR BARIŞI YASALAŞTI BOSFORCE EMLAK GELİŞTİRME ve PAZARLAMA,Geçtiğimiz, günlerde, (06, Haziran, 2018), Dedeman, Otelinde, Gayrimenkul, Hukuku, Enstitüsü, tarafından, düzenlenen, İmar, Barışı, Çalıştayına, katıldım,Konuşmacılar, Şehir, Plancısı, Hüseyin, Oflaz, (İmpo, İmar, Yönetim, Kurulu, Başkanı), Makbule, Yönet, Kaya, (Tskb, Değerleme, Genel, Müd BOSFORCE EMLAK GELİŞTİRME ve PAZARLAMA Geçtiğimiz günlerde (06 Haziran 2018) Dedeman Oteli’nde Gayrimenkul Hukuku Enstitüsü tarafından düzenlenen İmar Barışı Çalıştayı’na katıldım. Konuşmacılar Şehir Plancısı Hüseyin Oflaz (İmpo İmar Yönetim Kurulu Başkanı), Makbule Yönet Kaya (Tskb Değerleme Genel Müd